หน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลปล่องหอย
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ปล่องหอย
อำเภอ : กะพ้อ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94230
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0925560305
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี