หน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลปากู
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ปากู
อำเภอ : ทุ่งยางแดง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0650086388
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ตชด.ปัตตานี เขต 2