หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฉลง
บ้านเลขที่ : 185
หมู่ที่ : 5
ตำบล : คลองใหม่
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94160
เว็บไซต์ : Www.obtklongmai
เบอร์ติดต่อ : 0936984950
อีเมล : Imanmuklis69@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี