หน่วยงาน : ศพด.บ้านศาลาสอง
บ้านเลขที่ : 15-17
หมู่ที่ : 4
ตำบล : สะดาวา
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94160
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0862925518
อีเมล : Jehleh youhan
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี