หน่วยงาน : ศพด.บ้านนาค้อใต้ ต.มะกรูด
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : มะกรูด
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073432022
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี