หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล2าเกาะะ
บ้านเลขที่ : 2
หมู่ที่ : 2
ตำบล : เกาะจัน
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0936759131
อีเมล : Memes_yus@outlook.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี