หน่วยงาน : ศพด.บ้านปาแดปาลัส
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ปากู
อำเภอ : ทุ่งยางแดง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0878369478
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี