หน่วยงาน : ศพด.บ้านไอบาตู
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 4
ตำบล : โต๊ะเด็ง
อำเภอ : สุไหงปาดี
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0644769800
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส