หน่วยงาน : ศพด.บ้านเปี๊ยะ
บ้านเลขที่ : 81/2
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ดาโต๊ะ
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0611906462
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี