หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี/สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 7
ตำบล : กะรุบี
อำเภอ : กะพ้อ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94230
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0808655679
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี