หน่วยงาน : โรงเรียนธารแร่
บ้านเลขที่ : 89
หมู่ที่ : 4
ตำบล : กอตอตือร๊ะ
อำเภอ : รามัน
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0612489672
อีเมล : deeyana9672@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา