หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยง
บ้านเลขที่ : 3
หมู่ที่ : 2
ตำบล : มะนังยง
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0899742186
อีเมล : Umaibanwandarus343@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี