หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง
บ้านเลขที่ : 27
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ปุยุด
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0877967940
อีเมล : nuriskanda2101@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี