หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะลาฆอบากง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 6
ตำบล : บ่อทอง
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0810998628
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี