หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสอง (อบต.สะดาวา)
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 4
ตำบล : สะบารัง
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0927491617
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี