หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบาละแต
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 4
ตำบล : มายอ
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94190
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0801385697
อีเมล : yeesaleh2512@gmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : ตชด.ปัตตานี เขต 2