หน่วยงาน : A.T. CENTER
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : รูสะมิแล
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0906035988
อีเมล : piyawan_3368@hotmail.com
สังกัด : อื่น ๆ
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี