หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
บ้านเลขที่ : 55/3
หมู่ที่ : -
ตำบล : เบตง
อำเภอ : เบตง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95110
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073232365
อีเมล : Vichakarn_t2@hotmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา