หน่วยงาน : โรงเรียนยะหริ่ง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : ยามู
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
เบอร์ติดต่อ : 073 490 172
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1