หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคนราธวาส
บ้านเลขที่ : 49
หมู่ที่ :
ตำบล : บางนาค
อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96000
เว็บไซต์ : Www.ntc.pnu.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 073511905
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส