หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
บ้านเลขที่ : 49
หมู่ที่ :
ตำบล : บางนาค
อำเภอ : เมืองนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96000
เว็บไซต์ : http://ntc.pnu.ac.th/
เบอร์ติดต่อ : 0-7351-1905
อีเมล :
สังกัด : อื่น ๆ
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1