หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : รือเสาะ
อำเภอ : รือเสาะ
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0892951412
อีเมล : -
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ : สพป.นราธิวาส เขต 1