หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะมิยอ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : กะมิยอ
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073461287
อีเมล :
สังกัด : อื่น ๆ
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี