หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล6บ้านบางตาหยาด
บ้านเลขที่ : 44
หมู่ที่ : -
ตำบล : ตะลุบัน
อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0987092866
อีเมล : nutarsila@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี