หน่วยงาน : องการบริการส่วนตำบลท่าเรือ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ท่าเรือ
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0649546749
อีเมล : manee8227@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี