หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตา
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : ปะลุรู
อำเภอ : สุไหงปาดี
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0936642677
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส