หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาแบป๊ะ
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : กาวะ
อำเภอ : สุไหงปาดี
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0862872504
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส