หน่วยงาน : สูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองยอน
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ลุโบะยิไร
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0849699220
อีเมล : fewnee2@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี