หน่วยงาน : กศน.อำเภอเบตง
บ้านเลขที่ : 5
หมู่ที่ :
ตำบล : เบตง
อำเภอ : เบตง
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073232044
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา