หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวาะหะยี
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ตันหยงจึงงา
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0612141557
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี