หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 6
ตำบล : จะรัง
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0862855425
อีเมล : -
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี