หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหา
บ้านเลขที่ : 199
หมู่ที่ : -
ตำบล : ยะหา
อำเภอ : ยะหา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073250012
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา