หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสะกำ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ :
ตำบล : สะกำ
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0928028826
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี