หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากาปันยัง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 7
ตำบล : บานา
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073414291
อีเมล :
สังกัด : อื่น ๆ
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี