หน่วยงาน : ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง
บ้านเลขที่ : 0
หมู่ที่ : 1
ตำบล : ปะโด
อำเภอ : มายอ
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94140
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0937299874
อีเมล : rusdawaedadae98@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี