หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 5
ตำบล : ตันหยงดาลอ
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0935787005
อีเมล : kak_mah@hotmail.co.th
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี