หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ตันหยงดาลอ
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0936191538
อีเมล : paisah1972@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี