หน่วยงาน : อบต.ตาลีอายร์
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 2
ตำบล : ตาลีอายร์
อำเภอ : ยะหริ่ง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94150
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0862897882
อีเมล : Khaie7882@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี