หน่วยงาน : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ตำบล : แป้น
อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0887620261
อีเมล : hudailahsobri@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี