หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : -
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0850815496
อีเมล :
สังกัด : อื่น ๆ
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดยะลา