หน่วยงาน : อบต ตะบื้ง
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 3
ตำบล : ตะบิ้ง
อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0819577350
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี