หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปล่องหอย
บ้านเลขที่ : -
หมู่ที่ : 3
ตำบล : สะบารัง
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94180
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0980138605
อีเมล : nikna_2512@hotmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี