หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเขาตูม
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 1
ตำบล : เขาตูม
อำเภอ : ยะรัง
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94160
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0876331789
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี