หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดตายูลอิสลาม สังกัดเทศบาลตำบลเตราะบอน
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 11
ตำบล : เตราะบอน
อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0892949826
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี