หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจือโระ ม.6 อบต.บานา
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 6
ตำบล : บานา
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0869582372
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี