หน่วยงาน : ยะลาบำรุงผดุงประชา
บ้านเลขที่ : 1
หมู่ที่ : -
ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : 95000
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 073212838
อีเมล : Yala.yt@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่ : กศน.จังหวัดยะลา