หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ : 1
ตำบล : บางตาวา
อำเภอ : หนองจิก
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ : -
เบอร์ติดต่อ : 0980355188
อีเมล : pareedah@gmail.com
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี