หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลซากอ
บ้านเลขที่ : 7
หมู่ที่ : 4
ตำบล : ซากอ
อำเภอ : ศรีสาคร
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : 96210
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0807086162
อีเมล :
สังกัด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส