หน่วยงาน : โรงเรียนสาสน์วิทยา
บ้านเลขที่ : 31
หมู่ที่ : 9
ตำบล : โคกโพธิ์
อำเภอ : โคกโพธิ์
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94120
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 0901790835
อีเมล : Sarnwitthaya_2013@hotmaih.com
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่ : ตชด.ปัตตานี เขต 2