หน่วยงาน : โรงเรียนศาสน์สามัคคี
บ้านเลขที่ : 277
หมู่ที่ : 7
ตำบล : สะบารัง
อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94170
เว็บไซต์ :
เบอร์ติดต่อ : 073710947
อีเมล :
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพื้นที่ : ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี